علی طاهری

مدیر عامل

علی طاهری
محمد محسنیان

کارشناس شیمی (دانشگاه شریف)، کارشناس ارشد باستان شناسی (دانشگاه تربیت مدرس)
سابقه کارشناسی تولید، فعالیت در زمینه های باستان شناسی صنعتی و گردشگری راه آهن.
بیشتر آدم ها قبل از اینکه بدونند چرا باید کاری را انجام دهند درگیر ساختن و خراب کردن می شوند. برای شناخت هر مسأله ای سه قدم راه گشا وجود دارد: چرا؟ چگونه؟ چه چیز؟

کارشناس صنایع – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت (دانشگاه علم و صنعت)
سابقه برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی و فعالیت های هنری در زمینه نقاشی و عکاسی.
باید همیشه حواسم جمع باشد قبل از اینکه پروژه ها رو برنامه ریزی کنم، پروژه ها من رو کنترل نکنند.

سلمان طاهری
نرگس صفری

کارشناس ارشد گرافیک (دانشکده هنرهای زیبا)
طراح و مدرس گرافیک
همکاری مستمر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداری تهران (امور فرهنگی پردیس هنرهای زیبا)
با سابقه فعالیت های هنری در زمینه تأتر، تصویر سازی مجلات و کتاب های کمک درسی.
برای من کار طراحی گرافیک، هنر حل مسأله است. به عبارتی همیشه پای یک تصویر در میان است.

کارشناس ارشد عکاسی (دانشکده هنرهای زیبا)
فعالیت در زمینه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، عضو انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهران
عشق، احترام و تواضع، ارزشمندترین درسی های زندگی است. تلاش من آموختن است.

همکاران ما
همکاران ما

دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی (دانشگاه علوم و تحقیقات)
سابقه تحقیقات دانشگاهی در زمینه HTML5، برنامه نویسی و طراحی UI
اگر قلب آدم ها به اندازه افکارشان بزرگ بود، هیچ کامپیوتری جای انسان را نمی گرفت.

Hi! My names Stephanie Moon. Welcome to my personal page that I’ve designed to showcase my skills and expertise that I’ve accumulated over the year. I’ve also placed a contact form below and all my social links on my header, feel free to connect with me. I’d love to be given the opportunity to hear from you.

فاطمه حسینی